Subsidie?

[Afbeelding bedrijfslogo]               Adviesbureau voor
   logistieke automatisering

Optimale toepassing van IT voor uw bedrijfsgegevens

Start
Profielschets
Mogelijkheden
Wanneer advies?
Werkterrein
VD-spiraal
Methodiek
Subsidie?
Cor Vlot
Referenties
Inhoud

 

Contact
Ing. C.J. Vlot
Platanenlaan 14
2061 TT  Bloemendaal
Tel:  023-5265151
Fax: 023-5259459
Info@VulcanData.nl

 

 

Subsidiemogelijkheden

Advies wordt als kostbaar ervaren (ondanks het feit dat VulcanData een beperkte overhead heeft en dus relatief lage tarieven).
Omdat het ministerie van Economische Zaken de invoering van informatietechnologie wil stimuleren, wordt er regelmatig subsidie gegeven op, voornamelijk, selectietrajecten rondom productiebesturing/ERP.

Via twee wegen zou u misschien subsidie kunnen krijgen:

Via het 'Innovatienetwerk voor ondernemers':  Syntens (zie www.syntens.nl). Dit is niet zomaar een subsidieverlener, maar betreft een netwerk van adviseurs die u kunnen helpen op een groot aantal terreinen van bedrijfsvoering, waaronder informatievoorziening.

 

Via SenterNovem (zie www.senternovem.nl ), binnen de Subsidieregeling Kennisoverdracht Ondernemers (SKO). Helaas is voor 2005 het budget op nul gezet. Deze subsidiemogelijkheid lijkt hiermee beŽindigd, maar zou in een gewijzigde vorm weer kunnen terugkomen.

Deze subsidieregelingen kunnen voor u een extra duwtje in de rug betekenen, maar naar mijn mening niet meer dan dat. U moet zelf behoefte hebben aan ervaring en deskundigheid om u te helpen op een gebied dat niet behoort tot de 'kerncompetentie' van uw bedrijf. Maar als dat zo is, dan is het voor een MKB-bedrijf toch wel prettig dat een belangrijk deel van die advieskosten kan worden vergoed. Kostenbesparing is nu eenmaal een belangrijk item.