Methodiek

[Afbeelding bedrijfslogo]               Adviesbureau voor
   logistieke automatisering

Optimale toepassing van IT voor uw bedrijfsgegevens

Start
Profielschets
Mogelijkheden
Wanneer advies?
Werkterrein
VD-spiraal
Methodiek
Subsidie?
Cor Vlot
Referenties
Inhoud

 

Contact
Ing. C.J. Vlot
Platanenlaan 14
2061 TT  Bloemendaal
Tel:  023-5265151
Fax: 023-5259459
Info@VulcanData.nl

 

 

Methodiek voor een compleet (selectie-)traject

De aanpak van VulcanData is doelgericht en helder. Wij werken volgens een voor dit doel ontwikkelde methodiek die haar waarde in de praktijk bewezen heet (zie onderstaand schema). U weet voor aanvang van een project precies wat de kosten zijn en wat de aard en planning is van onze werkzaamheden. Tijdens de projecten is er uitgebreid aandacht voor de inbreng en opleiding van uw medewerkers. Dit garandeert later een optimaal gebruik van het informatiesysteem.

In woorden betekent dit:

Interviews met u (om doel en grenzen vast te stellen) en de betrokken medewerkers
Rapportage met de uitgangspunten voor het project, inclusief de short-list van in aanmerking komende pakketten en een plan van aanpak
KickOff-Meeting met alle betrokkenen om de toekomst voor een ieder duidelijk te maken, maar ook om motivatie en medewerking te ontwikkelen, binnen de mogelijke grenzen
Gezamenlijke demonstraties van de 2-3 aanbevolen pakketten, waarbij VulcanData een verslag maakt met aandachtspunten (vˇˇr- en tegen)
Eventueel een workshop (bedrijfscase) met eigen gegevens/formulieren
Besluitvorming (inclusief implementatieplan, samen met de leverancier)
Implementatie

Schematisch is dit onderaan deze pagina weergegeven.
Dit geheel kan een traject zijn van enkele adviesdagen voor de kleinere bedrijven tot 2-3 weken voor de middelgrote bedrijven.

Ge´nteresseerd in de mogelijkheden van VulcanData voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op via E-mail of kijk op linker marge voor ons telefoonnummer en bel ons.

Aanpak automatiseringsproject

OriŰntatie op automatisering Bewustwording
Probleemformulering
Bepalen randvoorwaarden
Wat te verbeteren met automatisering

Vooronderzoek Bekijken huidige organisatie
Ondernemingsplan voor komende jaren
Informatiestromen in kaart brengen
Betrokkenheid medewerkers verkrijgen
Opstellen van criteria Eisen-/wensenlijst (beperkt)
Prioriteiten vaststellen
Wegingsfactoren aangeven
Definitieve keuze Mogelijkheden bekijken
Maatwerk versus standaard
Kwaliteit/continu´teit leverancier bekijken
Accepteren niet vervulde functies
Kiezen (samen met betrokkenen)
Invoering Implementatieplan
Projectorganisatie
Opleidingsplan
In fasen, in overleg
Evaluatie