Wanneer advies?

[Afbeelding bedrijfslogo]               Adviesbureau voor
   logistieke automatisering

Optimale toepassing van IT voor uw bedrijfsgegevens

Start
Profielschets
Mogelijkheden
Wanneer advies?
Werkterrein
VD-spiraal
Methodiek
Subsidie?
Cor Vlot
Referenties
Inhoud

 

Contact
Ing. C.J. Vlot
Platanenlaan 14
2061 TT  Bloemendaal
Tel:  023-5265151
Fax: 023-5259459
Info@VulcanData.nl

 

 

Wanneer is advies zinvol en waarom?

Inschakeling van een adviseur zou zinvol kunnen zijn als u denkt dat aanvullende kennis en ervaring nodig is op n of meer van de hier genoemde terreinen (niet uitputtend) :

Beschikbaarheid van softwarepakketten. Het gaat niet zozeer om goede of slechte pakketten, maar elk pakket heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Helaas bestaat 'het ideale pakket voor elke situatie' niet. De kunst is het pakket te vinden dat uw onderneming het beste ondersteunt. Even heel kort door de bocht: een pakket dat van oorsprong bedoeld is voor bedrijven die voor de voorraad produceren, zal voor een klantordergericht bedrijf misschien wel alle benodigde modules aan boord hebben maar toch niet de beste keus zijn. Kennis van de pakketten en ervaringen in de markt speelt hierbij een grote rol.
Tijdens een demonstratie ziet u wel wat een pakket kan, misschien is juist de adviseur ervoor om u te wijzen op zaken die het pakket niet kan.

Softwareleveranciers en hun werkwijzen. Ook al is dat (helaas vaak achteraf) natuurlijk wel logisch, maar de mate waarin de cultuur van een leverancier aansluit bij de cultuur van de onderneming bepaalt sterk de samenwerking in het te volgen traject. Daar komt nog bij dat er bij een aantal leveranciers een groot verschil is tussen de manier van werken en de kennis van de verkoopafdeling en de implementatiespecialisten en juist die laatste zijn zo belangrijk, die komen bij u het werk doen.
Langdurige ervaring in deze wereld kan verassingen voorkomen.

Aanpak van een integraal, bedrijfsomvattend, project zoals keuze/implementatie van een softwarepakket voor erp of projectadministratie is. Opstellen van budget, maken van tijdplan, opleidingsplan, motivatie en informatie van de betrokken medewerkers. Een ervaren adviseur kan hierbij gebruik maken van kennis over alle valkuilen waarin gevallen kan worden. Uiteindelijk moeten allen betrokken medewerkers graag met de gemaakte keuze hun werk kunnen doen, dan pas heeft een traject zijn waarde.

Daarnaast is er ook een aantal minder cruciale zaken waarbij een adviseur zijn bijdrage kan leveren, hierbij valt te denken aan het maken van notulen van belangrijke besprekingen, voorstellen doen van vr- en tegens met betrekking tot een keuzeproces (zoals artikelcodering, vaststellen van plangroepen, categorien van klanten etc.), opstellen van plannen. Veel van deze zaken zijn natuurlijk al eens eerder opgesteld, waarmee tijd gewonnen wordt. Overigens komen wij het gezegde 'vreemde ogen dwingen' natuurlijk ook vaak tegen.

U als ondernemer heeft vanzelfsprekend veel kennis en ervaring op een groot aantal van de hierboven genoemde gebieden, maar het is juist de aanvulling waarbij een adviseur een rol kan spelen. U heeft de visie op het runnen van de onderneming, misschien kunnen wij specialistische kennis toevoegen vanuit de vele projecten die we reeds in de afgelopen 23 jaar hebben uitgevoerd.