Mogelijkheden

[Afbeelding bedrijfslogo]               Adviesbureau voor
   logistieke automatisering

Optimale toepassing van IT voor uw bedrijfsgegevens

Start
Profielschets
Mogelijkheden
Wanneer advies?
Werkterrein
VD-spiraal
Methodiek
Subsidie?
Cor Vlot
Referenties
Inhoud

 

Contact
Ing. C.J. Vlot
Platanenlaan 14
2061 TT  Bloemendaal
Tel:  023-5265151
Fax: 023-5259459
Info@VulcanData.nl

 

 

Mogelijkheden van advies

Onze ervaring en deskundigheid betreffen de gebieden: organisatie, informatiebeheer en automatisering binnen klantordergerichte, producerende ondernemingen. Alle projecten waarbij deze kennis gewenst is zullen dus tot de mogelijkheden behoren.

De meest voorkomende adviestrajecten hebben ťťn van de volgende vormen (toelichting vindt u onderaan)  :

 1. Selectie van software voor de bedrijfsinformatie (productiebeheersing, erp etc.)
 2. Implementatie van bedrijfsinformatiesoftware
 3. Scan van de organisatie om te beoordelen of een geautomatiseerd informatiesysteem zinvol/ noodzakelijk is.
 4. Scan van organisatie in combinatie met een bestaand informatiesysteem (werken we efficiŽnt het ons informatiesysteem en levert het voldoende managementinformatie op?).
 5. Is er voldoende managementinformatie beschikbaar om het bedrijf goed te kunnen sturen en wordt deze informatie ook efficiŽnt gewonnen.
 6. Selectie van aanvullende software, zoals voor (detail-)planning, CAD etc.
 7.  'Even bijpraten'

Voor referenties van een aantal van deze trajecten: zie betreffende menukeus.

 

Toelichting op de diverse adviesmogelijkheden :

 1. Selectie van software voor de bedrijfsinformatie (productiebeheersing, projectadministratie, erp etc.).
  Het aanschaffen van een boekhoudprogramma is meestal rechtlijnig te doen. Vooral bekendheid met 'wat willen we?' maakt zo'n traject eenvoudiger. Bij bedrijfsinformatiesystemen, ook betreft het 'maar' een projectadministratiepakket, zijn wensen en mogelijkheden veel complexer boven tafel te krijgen.
  Wij komen bij bedrijven vaak twee werkwijzen tegen: ůf er wordt een pakket bekeken en de conclusie is 'dat lijkt wel wat voor ons, we herkennen ons hierin', ůf het bedrijfsproces wordt van scratch af aan in kaart gebracht om van hieruit de pakketten te analyseren. Toch zullen beide methodieken vaak tot een verkeerd resultaat leiden: we zien mogelijkheden over het hoofd of we verzanden in een dusdanig eisenpakket dat het te kiezen programma veel te complex wordt.
  Starten met een shortlist van pakketten voor soortgelijke bedrijven kan veel opleveren. En natuurlijk moet u er op kunnen vertrouwen dat we met de goede shortlist aankomen voor uw situatie. Daarvoor is die 23 jaar ervaring zo van belang, naast onze inspanningen om bekend te zijn met de markt (beurzen, vakliteratuur, verenigingen en het direct onderzoeken van nieuwe leveranciers en pakketten en trachten hun specialiteit te doorgronden.) Maar ook onze beperking dat we alleen voor bedrijven werken die in belangrijke mate klantordergericht werken maakt het mogelijk onze kennis op peil te houden.
  Zie voor de methodiek van een compleet selectietraject de betreffende menukeus.

 2. Implementatie van bedrijfsinformatiesoftware. De inhoudelijke ondersteuning bij implementatie zal meestal van de leverancier moeten komen. Op stuurgroepniveau geeft VulcanData vaak ondersteuning bij het project. Met name bewaking van het interactieve proces tussen leverancier en onderneming is een belangrijk item.
  Ook met betrekking tot de keuzes die gemaakt moeten worden en hun effecten op de organisatie zal VulcanData een bijdrage kunnen leveren. U moet hierbij denken aan een goede artikelcodering (voor zover nodig), goede indeling van plangroepen om tot een effectieve (detail- of grof-)planning te komen, juiste bepaling van klantgroepen in relatie tot de overige managementinformatie en zo zijn er nog wel een aantal zaken die keuzes noodzakelijk maken tijdens een implementatietraject. De leverancier weet natuurlijk wel welke keuzes dit betreffen maar de effecten voor een bepaalde onderneming worden niet altijd overzien.

 3. Scan van de organisatie om te beoordelen of een, nieuw, geautomatiseerd informatiesysteem zinvol of noodzakelijk is. In ťťn tot enkele dagen kunnen wij beoordelen hoe effectief het huidige informatiesysteem functioneert. Wij zetten dat op schrift zodat er grondig over gepraat kan worden, maar ook later op teruggevallen kan worden. EssentiŽle zaken met betrekking tot de keuze en de aard van een eventueel andere oplossing, of gewenste organisatieveranderingen worden in deze rapportage teruggevonden.
  Vaak is ook al de shortlist van in aanmerking komende pakketten onderdeel van deze eerste scan.

 4. Scan van organisatie in combinatie met een bestaand informatiesysteem: Is het systeem goed geÔmplementeerd, zijn de gebruikers voldoende opgeleid en werken ze er ook efficiŽnt mee, zijn de rechten goed verdeeld zodat iedereen ook voldoende informatie kan betrekken, levert het systeem voldoende managementinformatie op.
  Deze scan is vooral zinvol als een bedrijf al ťťn tot enkele jaren werkt met een pakket. Inmiddels is het bedrijf veranderd, de software en de softwaremogelijkheden. Een beperkte doorlichting kan dan al veel aan het licht brengen en (na aanpassing) de effectiviteit fors doen vergroten

 5. Is er voldoende managementinformatie beschikbaar om het bedrijf goed te kunnen sturen en wordt deze informatie ook efficiŽnt gewonnen.
  Helaas komen wij vaak tegen dat ondanks de aanwezigheid van een modern informatiesysteem, met alle rapportagemogelijkheden van dien, er veel spreadsheets worden gemaakt en onderhouden om het management van informatie te voorzien en vaak ook nog niet eens tot tevredenheid. Kennis (met name technische) van de mogelijkheden van pakketten kan hierbij wonderen verrichten, kleine ingrepen met beperkte kosten leiden vrijwel altijd tot zeer tevreden eindgebruikers.

 6. Selectie van aanvullende software, zoals voor (detail-)planning, CRM, CAD etc. Met name wordt over de integratie (of koppeling) van dit soort pakketten in eerste instantie zeer optimistisch gesproken (door de leverancier), maar er resulteert bij realisatie toch onvrede. Met de wetenschap uit veel integratieprojecten is veel ellende vooraf te voorkomen.

 7.  'Even bijpraten'. Veel bestaande klanten van VulcanData hebben in de jaren na een adviestraject af en toe behoefte om de huidige IT-situatie even door te praten. Maar ook nieuwe klanten twijfelen over een uitgebreid adviestraject maar hebben gewoon behoefte aan een klankbord.
  Een gesprek van ťťn tot enkele uren kan in zo'n geval erg effectief zijn.